Контакт

Дом ученика средњих школа “СРЕЋНО” Ћуприја

Адреса: Кнеза Милоша бб, Ћуприја

Бројеви телефона:
035/ 8871-950
035/ 8871-951
035/ 8476-357

Е-пошта: info@dus.rs
Васпитна служба: vaspitaci@dus.rs

Матични број: 17769367
ПИБ: 106159430
Шифра делатности: 5590

Дом у бројкама

ученика
година традиције
соба за смештај
запослени

Погледајте остале вести