Васпитни рад

Васпитни рад је осмишљен, свесно планиран, програмиран и систематски организован процес са циљем да се да подршка процесу адаптације на живот у дому, пружи помоћ ученицима у оспособљавању за самостално и успешно учење и развијање одговорног односа према школским обавезама и према сопственом и туђем животу као и за успешну социјалну интеграцију. Носиоци васпитног процеса су васпитачи и Педагошко веће.

Ученици су подељени у 4 васпитне групе формиране према полу, узрасту и школи коју похађају. Кроз стални васпитни рад и развијање собних колетива и домске заједнице ученици се уче да уважавају различитости, развијају односе толеранције и заједништва и конструктивно решавају и превазилазе конфликте. Однос поверења који се развија између ученика и васпитача и блискост са друговима чине да ученици Дом доживљавају као своју другу кућу.

Дом у бројкама

ученика
година традиције
соба за смештај
запослени

 • Едукација васпитача

  19.05.2019.

  У нашем дому се велика пажња придаје целоживотном учењу не само ученика већ и запослених.  Да би адекватно организовали васпитни рад и сами васпитачи …

 • Завршна приредба

  16.05.2019.

  Већ традиционално, у мају сваке школске године, Дом ученика средњих школа „Срећно“ организује завршну приредбу, на којој преставља своје активности. Ф …

 • Седам година креативности

  16.05.2019.

  Дом ученика је организовао изложбу радова ученика креативне секције, у понедељак, 13.05.2019. године. Изложбу су отворили директорка дома Татјана Мило …

Погледајте остале вести