Организационе јединице

Послови из делатности Дома ученика обављају се у оквиру следећих служби:

  1. Васпитна служба
  2. Служба финансијских послова и јавних набавки
  3. Служба за исхрану
  4. Техничка служба

Директор Дома: Татјана Милојевић
Секретар: Лидија Илић
Координатор васпитне службе: Биљана Стајић
Руководилац финансијско – рачуноводствених послова: Марија Живковић

Главни кувар – шеф службе исхране: Снежана Илић

Дом у бројкама

ученика
година традиције
соба за смештај
запослени

Погледајте остале вести