Управни одбор

Управни одбор Дома ученика чине:

Милица Пауновић, председник,
Зоран Арсић, члан,
Младен Младеновић, члан,
Горан Остојић, члан,
Зоран Вучковић, члан,
Далибор Гинић, члан,
Александар Митић, члан.

Дом у бројкама

ученика
година традиције
соба за смештај
запослени

Погледајте остале вести