Слободне активности

Ученицима се пружа могућност да слободно време, на основу својих потреба, жеља и интересовања, испуњавају организовано, учешћем у бројним секцијама. Из области културе реализују се: драмска, литерарна, музичка, фолклорна, креативна, ликовна сеција и модерни плес. Од спортских секција заступљене су: кошарка, фудбал, одбојка, стони тенис, стрељаштво и шах. Уколико ученици покажу интересовање и за друге области могуће је формирање нових секција. За рад секција задужени су васпитачи а по потреби ангажују се спољни сарадници. Секције се одржавају у просторијама Дома, док се за рекреацију и екипне спортове закупљују термини у Соколском дому и стрељани. Дом узима учешће у Домијади – сусрету домова Србије .

Ученици који активно учествују у раду секција и ангажују се у активностима домске заједнице и редовно присуствују часовима учења, на крају године награђују се једнодневном екскурзијом. Екскурзија обично укључује посету некој од туристичких дестинација Србије, по избору ученика, као и посету неком од ученичких домова из другог региона где ученици и васпитачи имају прилику да размене искуства из домског живота.

Ученицима је на располагању савремено опремљен клуб са решо кухињом, телевизором и компјутером, намењен за дружење, примање посета и мање прославе, чије је радно време усклађено са часовима обавезног учења.

Бежични приступ Интернету могућ је у целом Дому.

Више пута годишње ученици уз помоћ васпитача организују тематске забавне вечери.

Пригодним приликама организују се трибине на актуелне теме или теме за које ученици покажу интересовање.

Дом у бројкама

ученика
година традиције
соба за смештај
запослени

Погледајте остале вести