Пратите нас:

Списак извршилаца према правилнику о систематизацији

СПИСАК ИЗВРШИЛАЦА У ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „СРЕЋНО“ У ЋУПРИЈИ

Према  Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији послова и задатака у Дому ученика средњих школа „Срећно“ – Ћуприја бр.2199/2022 од 22.09.2022.године

Редни број Назив радног места Ниво квалификације према стручној спреми Број извршилаца
1. Директор установе стандарда висока 1
2. Координатор васпитне службе висока 1
3. Стручни сарадник психолог у установи ученичког стандарда висока 1
4. Васпитач у дому ученика висока 4
5. Аниматор спортских и рекреативних активности висока 1
6. Руководилац финансијско – рачуноводствених послова висока 1
7. Референт за финансијско – рачуноводствене послове средња 1
8. Ликвидатор средња 1
9. Стручни сарадник за јавне набавке виша 1
10. Секретар установе ученичког и студентског стандарда висока 1
11. Технички секретар средња 1
12. Референт у угоститељству/објекту-шеф службе исхране средња 1
13. Кувар/посластичар средња 3
14. Помоћни кувар средња 3
15. Референт за смештај и исхрану –шеф службе смештаја средња 1
16. Домар/мајстор одржавања средња 1
17. Радник обезбеђења без оружја средња 4
18. Техничар за прање и хемијско чишћење средња 1
19. Чистачица нижа 3
Укупно   31

Дом у бројкама

ученика
година традиције
соба за смештај
запослени

  • Вршњачка едукација о Светом Сави

    Сваке године за Светог Саву трудимо се да припремимо садржај који је квалитетан и вредан пажње. Ове године одлучили смо се за мало другачији приступ о …

  • Музичка секција појачана новим инструментима

    Зимски распуст у нашем Дому искоришћен је за обнову материјалне основе, набавку нових уређаја и извођење радова ради поправљања услова смештаја. Тако …

  • Позив

    У овој години Дом ученика средњих школа „Срећно“ обележава пола века постојања. За то време прошло је исто толико генерација ученика кроз чије се одра …

Погледајте остале вести