Пратите нас:

Списак извршилаца према правилнику о систематизацији

СПИСАК ИЗВРШИЛАЦА У ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „СРЕЋНО“ У ЋУПРИЈИ

Према  Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији послова и задатака у Дому ученика средњих школа „Срећно“ – Ћуприја бр.2199/2022 од 22.09.2022.године

Редни број Назив радног места Ниво квалификације према стручној спреми Број извршилаца
1. Директор установе стандарда висока 1
2. Координатор васпитне службе висока 1
3. Стручни сарадник психолог у установи ученичког стандарда висока 1
4. Васпитач у дому ученика висока 4
5. Аниматор спортских и рекреативних активности висока 1
6. Руководилац финансијско – рачуноводствених послова висока 1
7. Референт за финансијско – рачуноводствене послове средња 1
8. Ликвидатор средња 1
9. Стручни сарадник за јавне набавке виша 1
10. Секретар установе ученичког и студентског стандарда висока 1
11. Технички секретар средња 1
12. Референт у угоститељству/објекту-шеф службе исхране средња 1
13. Кувар/посластичар средња 3
14. Помоћни кувар средња 3
15. Референт за смештај и исхрану –шеф службе смештаја средња 1
16. Домар/мајстор одржавања средња 1
17. Радник обезбеђења без оружја средња 4
18. Техничар за прање и хемијско чишћење средња 1
19. Чистачица нижа 3
Укупно   31

Дом у бројкама

ученика
година традиције
соба за смештај
запослени

  • Успех на Филмском фестивалу

    Ове године наш Дом је први пут учествовао на Филмском фестивалу “Дани Сретена Аџића“ који се већ 6 година одржава у Јагодини са основном темом – живот …

  • БОГАТСТВО ЛЕЖИ У РАЗЛИЧИТОСТИ

    Међународни дан толеранције се обележава сваке године 16.новембра, па смо поводом тога разговарали са нашим ученицима. Подсетили смо их на то да је то …

  • Новембар – месец борбе против болести зависности

    …и даље се боримо Болести зависности су неисцрпна тема о којој можемо дуго разговарати и питати се због чега су толико присутне у свим порама друштв …

Погледајте остале вести