Систематизација послова

СПИСАК ИЗВРШИЛАЦА У ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „СРЕЋНО“ У ЋУПРИЈИ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ДОМУ ЧИЈИ СЕ РАД ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Редни број Назив радног места Број извршилаца
1. Директор установе стандарда 1
2. Координатор васпитне службе 1
3. Васпитач у дому ученика 5
4. Аниматор спортских и рекреативних активности 1
5. Руководилац финансијско – рачуноводствених послова 1
6. Референт за финансијско – рачуноводствене послове 1
7. Ликвидатор 1
8. Стручни сарадник за јавне набавке 1
9. Секретар установе ученичког и студентског стандарда 1
10. Технички секретар 1
11. Главни кувар – шеф службе исхране 1
12. Кувар 3
13. Помоћни кувар 3
14. Референт за правне, кадровске и административне послове –шеф техничке службе 1
15. Возач возила Б категорије 1
16. Домар/мајстор одржавања 1
17. Радник обезбеђења без оружја 3
18. Техничар за прање и хемијско чишћење 1
19. Чистачица 3
Укупно 31

Дом у бројкама

ученика
година традиције
соба за смештај
запослени

 • Едукација васпитача

  19.05.2019.

  У нашем дому се велика пажња придаје целоживотном учењу не само ученика већ и запослених.  Да би адекватно организовали васпитни рад и сами васпитачи …

 • Завршна приредба

  16.05.2019.

  Већ традиционално, у мају сваке школске године, Дом ученика средњих школа „Срећно“ организује завршну приредбу, на којој преставља своје активности. Ф …

 • Седам година креативности

  16.05.2019.

  Дом ученика је организовао изложбу радова ученика креативне секције, у понедељак, 13.05.2019. године. Изложбу су отворили директорка дома Татјана Мило …

Погледајте остале вести