Пратите нас:

САРАДЊА, ТИМСКИ РАД

Група – тим

Група је социјална јединица коју чини ограничени број појединаца који су у сталној интеракцији и међу којима постоји стабилизовани систем односа и норме понашања усмерене ка остварењу заједничког циља, али без заједничког идентитета.

Тим је група људи која поседује комплементарне вештине и има заједничку мисију, циљ, приступ и осећање одговорности.

Интеракције међу члановима тима су много интензивније него у групи. Тим се формира  када постоји већи циљ за чије остварење је потребно  залагање више појединаца а коначни резултат је плод  интеракција чланова тима док је резултат групе последица индивидуалних доприноса чланова групе.Вођство у групи је често јасно формализовано док је у тиму подељено тако да су различити чланови тима одговорни за    различите делове задатка.Чланови тима имају комплементарне вештине и способности       док су чланови граупа изабрани насумично. Одговорност тима је колективна док је у групи индивидуална.

Код тимског рада је потребно:

 • Успоставити заједнички циљ
 • Проценити снаге и слабости чланова тима
 • Сложити се око заједничког приступа постизању циља
 • Чланови прихватају одговорност и за индивидуално и за тимско постигнуће
 • Изграђивање узајамног поверења
 • Поспешивање тимског процеса кроз дефинисање улога, олакшавање комуникације и дефинисање процедуре доношења одлука
 • Стварање могућности за  постизање краткорочних циљева у којима ће се чланови осећати као део тима.

 

Три важна аспекта тимског рада су:

 1. Интерперсонални односи
 2. Радни задаци
 3. Питање вођења и моћи – лидерство

 

Структурални елементи тима:

 1. Улоге,
 2. Норме,
 3. Вредности,
 4. Обрасци комуникације.

 

Фазе формирања тима:

 1. Формирање (Forminf)

Одабир људи који ће чинити тим према знањима и вештинама које поседују, међусобно упознавање чланова,

 1. Борба идеја (Storming)

Идентификовање проблема у тиму и њихово превазилажење кроз отворену и искрену комуникацију међу члановима

 1. Утврђивање „правила игре“(Norming)

У овој фази се дефинишу правила, улоге и дужности у тиму, као и циљеви и начин рада

 1. Рад тима (Performing)

Фаза активног рада и акције на пројекту

 1. Расформирање тима (Mourning)

Анализа рада тима кроз заједнички разговор

Управљање и комуникација

 • Вође тимова имају значајан утицај на успешност тимова
 • Успешне се оне вође које успешно синхронизују рад чланова и стварају позитивну атмосферу у тиму
 • Вођа мора да дели ауторитет и информације са члановима тима
 • Комуникација у тиму мора бити искрена, отворена и редовна

(слика 6)

Добра тимска атмосфера препознаје се по следећем:

 1. Одлуке се доносе консензусом а не прегласавањем
 2. Чланови добровољно прихватају задатке
 3. Влада поверење међу члановима и слободни су да искажу своје идеје и осећања
 4. Влада толеранција али не и једноумље

Карактеристике успешних тимова:

 1. Ограничен број чланова
 2. Комплементарне вештине чланова
 3. Заједнички циљ
 4. Заједнички приступ
 5. Заједничка одговорност

 

Дом у бројкама

ученика
година традиције
соба за смештај
запослени

Зашто волимо Дом

Дом ми је пружио много тога – топлину, љубав и пријатељства за цео живот.

Кристина Радисављевић

Волим овај Дом зато што сам овде упознала своје цимерке са којима ми никада није досадно

Марија Стефановић

Волим Дом због многобројних секција које овде похађам и због осећаја слободе као да сам код куће

Бојан Траиловић

У Дому су непрекидна дружења

Иван Миладиновић

Иако јединац, у Дому сам научио да моји приоритети нису једини и да морам да поштујем друге како бисмо функционисали складно. Научио сам да је све лакше и лепше када се подели са пријатељима

Михајло Ступар

Волим Дом због атмосфере и позитивне климе која у њему влада

Давид Радичевић

Дом волим јер ми је пружио много лепих успомена

Тамара Никодијевић

Дом нам пружа могућност да се учимо одговорном понашању

Шћекић Анастасија

У Дому се осећам безбрижно

Обрадовић Невена