Пратите нас:

Мотивација за учење

Увек имајте на уму да је ваша сопствена одлука да успете важнија од било које друге.

Абрахам Линколн

 • Шта је мотивација?

Мотивација је разумевање људског понашања и различитих потреба који се налазе у његовој основи. У етимологији речи мотивација налази се латинска реч motus, moves, movere – што значи кретање, кретати се. Велики број теоретичара мотивацију схвата као покретачку снагу појединца, која подстиче на кретање, на делање, која изазива одређено понашање и која то понашање одржава и усмерава ка неком циљу. Једна од најутицајнијих теорија мотивације у психологији је Масловљева хијерархија потреба коју је он представио 1943. године у чланку „Теорија људске мотивације“ по којој је свака мотивација везана за задовољење одређене потребе. Овде је важно поменути и улогу емоција, које се схватају као основни покретач акције и понашања.

 • Типови мотиватора

Постоје два типа мотиватора – спољашња и унутрашња мотивација.

Под спољашњом мотивацијом подразумевамо мотивацију којој је споља постављен циљ који треба остварити зарад одређене награде или избегавања казне,  а не налази се у унутрашњим побудама особе.

Унутрашња мотивација је мотивација настала из унутрашњих побуда, а задовољство призилази из саме активности или њеног значења. Код унутрашње мотивације  награда или страх од казне није од пресудног значаја.

 • Мотивација и учење

Постоје три фактора који су од изузетне важности када је образовање у питању. Први се односи на мотивацију, други се односи на мотивацију и трећи се односи на мотивацију.

 Tерел Бел

Када говоримо о мотивацији у образовном контексту, може се рећи да су сви ученици мотивисани, само се може поставити питање за шта. Неко може бити заинтересован за одређене наставне предмете – активно учествује  у дискусијама,  стреми добрим оценама,  ангажован је на различитим пројетима.  Неко други може више бити заинтересован за друштвену страну школе – за дружење са вршњацима, ваннаставне активности, док неко трећи може бити заинтересован за физичке активности, спорт. Mотивација je у образовном процесу од кључне важности за ефикасно учење. Међутим, можемо поставити питање – зашто? Зашто је мотивација важна, тј. како се одражава на понашање ученика?

  • Мотивација усмерава понашање према одређеним циљевимa
  • Мотивација доводи до повећања труда и енергије
  • Мотивација повећава иницијативу и упорност у раду. Ученици ће радије радити на задатку који им се допада. Такође су мотивисанији да наставе са радом на задатку, све док га не заврше.

 

 • Како одржати мотивацију?
  • Поставите циљеве
  • Планирајте
  • Увек радите на себи
  • Забављајте се осмишљавајући активности које су вама занимљиве.

На ову тему, погледајте занимљиво предавање каријерног аналитичара Дена Пинка на тему мотивације, одржано као део серије TED конференције.

Линк: https://www.youtube.com/watch?v=rrkrvAUbU9Y

 

Коришћени извори:

Дом у бројкама

ученика
година традиције
соба за смештај
запослени

Зашто волимо Дом

Дом ми је пружио много тога – топлину, љубав и пријатељства за цео живот.

Кристина Радисављевић

Волим овај Дом зато што сам овде упознала своје цимерке са којима ми никада није досадно

Марија Стефановић

Волим Дом због многобројних секција које овде похађам и због осећаја слободе као да сам код куће

Бојан Траиловић

У Дому су непрекидна дружења

Иван Миладиновић

Иако јединац, у Дому сам научио да моји приоритети нису једини и да морам да поштујем друге како бисмо функционисали складно. Научио сам да је све лакше и лепше када се подели са пријатељима

Михајло Ступар

Волим Дом због атмосфере и позитивне климе која у њему влада

Давид Радичевић

Дом волим јер ми је пружио много лепих успомена

Тамара Никодијевић

Дом нам пружа могућност да се учимо одговорном понашању

Шћекић Анастасија

У Дому се осећам безбрижно

Обрадовић Невена