Пратите нас:

ЗНАЧАЈ СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ

У савременим условима живота и рада једно од најактуелнијих подручја физичке културе је подручје рекреације. Рекреација произилази из потребе друштва да се истраже и научно проуче специфичне везе између рада и осталих друштвених појава као и односа који утичу на психосоматски статус човека.

Значај спортске рекреације је у помоћи човеку, да се као биолошко, а пре свега друштвено биће прилагоди на промене које настају у условима живота са једне стране, и условима рада са друге стране, указујући на захтеве мотивисаности који произилазе из човекових личних потреба и интереса за очување здравља, виталности, успоравање процеса старења и лично расположење.

Активности које чине основну садржину слободног времена су: образовање, читање, дружење, шетње, физичке активности и друго. Стога, можемо рећи да је слободно време, онај дeо времена који, након одбитка времена трајања наведених активности, остаје на слободном располагању човеку и може бити искоришћено за личну организацију живота и рекреације.

Задаци спортске рекреације су:

  • Моторичко-функиционални који подразумевају одржавање или (и) увећање основних (базних) способности попут: снаге, флексибилности, координације, издржљивости и гипкости.
  • Здраствени подразумијевају редовну контролу физичког стања, редукција прекомерне исхране, алкохола, дувана…
  • Психолошко-социјални задатак значи подизање нивоа емотивне стабилности, контрола стреса, интеракција у друштвени систем заједнице у којој индивидуа привређује.

Спортско рекреативни садржаји  треба да буду тако организовани и реализовани да остварују позитивне ефекте на јачање међуљудских односа, пријатељства, поштовања и уважавања других, фер плеј односа, а с друге стране развијање самоцењења, осећаја поноса и оптимизма.

Дом у бројкама

ученика
година традиције
соба за смештај
запослени

Зашто волимо Дом

Дом ми је пружио много тога – топлину, љубав и пријатељства за цео живот.

Кристина Радисављевић

Волим овај Дом зато што сам овде упознала своје цимерке са којима ми никада није досадно

Марија Стефановић

Волим Дом због многобројних секција које овде похађам и због осећаја слободе као да сам код куће

Бојан Траиловић

У Дому су непрекидна дружења

Иван Миладиновић

Иако јединац, у Дому сам научио да моји приоритети нису једини и да морам да поштујем друге како бисмо функционисали складно. Научио сам да је све лакше и лепше када се подели са пријатељима

Михајло Ступар

Волим Дом због атмосфере и позитивне климе која у њему влада

Давид Радичевић

Дом волим јер ми је пружио много лепих успомена

Тамара Никодијевић

Дом нам пружа могућност да се учимо одговорном понашању

Шћекић Анастасија

У Дому се осећам безбрижно

Обрадовић Невена