Пратите нас:

Конкурс за пријем ученика у школској 2021/2022. години

На основу Решења Министарства просвете, науке и технолошког развоја број: 451-02-861/2021 од 25.5.2021.године,  Дом ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја расписује

 

К  О  Н  К  У  Р  С
за пријем ученика у школској 20
21/2022. години

 

У школској 2021/22.години прима се 97 кандидата и то: 52 ученице и 45 ученика.

Право на смештај и исхрану имају ученици који су први пут уписани у одређени разред, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту школе коју похађају. Дом опредељује до 10% места за припаднике осетљивих друштвених група. Пријем се врши на основу Правилника о смештају и исхрани ученика и студената („Сл.гласник РС“ 36/2019).

Пријаве се подносе од 12. до 24. јула 2021.године у времену од 8:00 до 14:00 часова у Дому ученика средњих школа „Срећно“, ул. Кнеза Милоша бб, у Ћуприји.

Ученици који према правилницима о наставном плану и програму стручних
предмета средњег стручног образовања имају обавезу обављања професионалне праксе, која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцене, обавезни су да се пријаве у првој расподели, а њихово рангирање обавиће се у другој расподели, када достављају сведочанства.
Ученицима који се не пријаве у периоду од 12. до 24. јула неће се накнадно примати пријаве.

Прелиминарна ранг-листа примљених ученика биће истакнута на огласној табли Дома и на сајту  www.dus.rs  у року од  3 дана од истека рока за пријем докумената.

Рок за подношење приговора је 8 дана.

Коначна ранг-листа биће објављена 2.8.2021. године.

Потписивање уговора за примљене ученике обавиће се од 3.8. до 5.8.2021. године. Сматраће се да су ученици чији родитељи не потпишу уговор одустали.

 

Потребна документа (оригинална или оверене фотокопије):
1. Пријава на конкурс – попуњава се у Дому приликом предаје докумената (може се преузети са сајта Дома ученика www.dus.rs),
2. Уверење о приходима по члану породице за прва три месеца ове године, издато од стране надлежног општинског органа у месту пребивалишта родитеља/старатеља (да пребивалиште није мењано 6 месеци пре објављивања конкурса),
3. Дипломе и друге награде са учешћа на такмичењима ученика која се налазе у Календару такмичења ученика (  у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја) у претходно завршеном разреду (оверена фотокопија),
4. За ученике који су уписани у први разред средње школе:
– сведочанство о завршеним разредима (
V, VI, VII, VIII –  оверене фотокопије)
– уверење о обављеном завршном испиту
(оверена фотокопија)
– потврда  да је кандидат уписан у средњу школу као редован ученик
5. За ученике који су уписали II, III, IV разеред средње школе сведочанство о завршеном претходном разреду (оверена фотокопија)
6. Потврда о владању у установи  (добија се у Дому приликом предаје докумената)

 

Kандидати из осетљивих друштвених група, који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели конкуришу за место у дому од 24. до 27.08.2021. године од 8 до 14 часова. Уз захтев да буду посебно рангирани  у оквиру наменски опредељених капацитета установе прилажу доказ о припадности осетљивој друштвеној групи.

Други уписни рок за преостала слободна места је од 24. до 27. 08.2021.године од 8 до 14 часова.

Дом у бројкама

ученика
година традиције
соба за смештај
запослени

Зашто волимо Дом

Дом ми је пружио много тога – топлину, љубав и пријатељства за цео живот.

Кристина Радисављевић

Волим овај Дом зато што сам овде упознала своје цимерке са којима ми никада није досадно

Марија Стефановић

Волим Дом због многобројних секција које овде похађам и због осећаја слободе као да сам код куће

Бојан Траиловић

У Дому су непрекидна дружења

Иван Миладиновић

Иако јединац, у Дому сам научио да моји приоритети нису једини и да морам да поштујем друге како бисмо функционисали складно. Научио сам да је све лакше и лепше када се подели са пријатељима

Михајло Ступар

Волим Дом због атмосфере и позитивне климе која у њему влада

Давид Радичевић

Дом волим јер ми је пружио много лепих успомена

Тамара Никодијевић

Дом нам пружа могућност да се учимо одговорном понашању

Шћекић Анастасија

У Дому се осећам безбрижно

Обрадовић Невена