Расте свест о штетности дуванског дима

У недељи у којој смо обележили Национални дан без дуванског дима, 31.1. 2021. у Дому ученика „Срећно“ спроведено је мини истраживање које је имало за циљ да утврди заступљеност пушача међу ученицима и повезаност ове појаве са пушачком породичном средином и неправилним ставовима о штетности дуванског дима. Подаци су прикупљени путем анкетног листића сачињеног за ову прилику. У истраживање је укључен 71 ученик, 45 девојчица и 26 дечака средњошколског узраста (24 ученика првог, 21 ученик другог, 14 ученика трећег и 12 ученика четвртог разреда).

Радује чињеница да се само 6 ученика (8,45%) изјаснило као пушачи, 4 девојчице односно 8,88% од испитаног броја и 2 дечака, 7,69%.Њих четворо изјављује да су почели да пуше због стреса а двоје да не зна разлог. Нико не сматра да је то учинио због друштва или да би се осећао одраслијим. Код свих ових ученика родитељи су пушачи и у кући је дозвољено пушење. Само један ученик, од њих 6, изјаснио се да родитељи не знају да пуши, док осталима родитељи знају. Међу пушачима 3 ученика иду у први разред, 1 у други и 1 у четврти. Сви кажу да се малолетним лицима цигарете не могу продавати, али није предвиђено питање како онда долазе до њих па тај податак и немамо. Од ових 6 ученика двојица су се изјаснила да сматрају да пушење не шкоди здрављу  и да не намеравају да престану да пуше(дечаци), док 4 девојчице сматрају да је штетно за здравље и да планирају да престану.

Од укупно 71 ученика 37 (52,1%) се изјаснило да су им родитељи пушачи, а само два мање, односно 35 (49,30%) да се у кући пуши у затвореном простору. Овакви подаци показују да је пушење родитеља увек присутно код ученика пушача али аутоматски не условљава да и деца постану пушачи. Од 65 ученика непушача, 61 се изјаснио да сматра да пушење шкоди здрављу а само 4 мисли да није штетно. Њих 59 сматра да пушење представља озбиљан проблем.

Ако се упореди број родитеља пушача и ученика пушача може се закључити да је у популацији порасла свест о штетности пушења у чему је свакако велика улога образовних установа, медија и широке акције друштва и да свакако треба наставити са едукацијом младих о овом проблему и последицама које са собом носи.

Дом у бројкама

ученика
година традиције
соба за смештај
запослени

Зашто волимо Дом

Зато што сам упознао нове пријатеље. Због домијаде на којој такође срећем нове пријатеље. Због идеалног распореда времена, значи дођеш у 13 h и имаш 3 сата за спавање, значи екстра!!!

Думитровић Синиша

Зато што смо сви као породица.

Јелена Марјановић

Дом „Срећно“ пружа мир за садашњост и сигурност за будућност, зато га и волим.

Јовић Урош

Волим овај дом зато што сам упознала пуно нових другара.

Милорадовић Тамара