Обавештење за све учеснике Конкурса

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 • Прелиминарна ранг листа биће објављена 22.7.2020. године на огласној табли и интернет адреси Дома
 • Коначна ранг листа биће објављена по истеку рока за истицање приговора који траје 8 дана од дана објављивања прелиминарне ранг листе.
 • Упис примљених кандидата и закључивање уговора о смештају ученика вршиће се у периоду од 30.7. до 3.8.2020. године од 8 до 14 часова. Родитељ, односно законити заступник детета који закључује уговор о смештају ученика у Дом ученика за школску 2020/21. годину, приликом закључења уговора дужан је да понесе копију личне карте и личну карту на увид. Приликом потписивања уговора обавезно је присуство нових ученика.
 • Приложити:
 1. доказ о уплати аконтације за смештај и исхрану за септембар у износу од 5.358,00 динара на текући рачун Дома: 840-785667-33
 2. доказ о уплати аконтације за израду ученичке идентификационе  картице, и то:
 • НОВИ УЧЕНИК:
  • 700,00 динара на име ИД картице (ради евиденције присуства, исхране и коришћења             евентуалних попуста за превоз), на текући  рачун Дома: 840-785667-33.
 • УЧЕНИК КОЈИ ИМА ВАЖЕЋУ КАРТИЦУ:
  • 249,00 динара на име обнове једногодишње чланарине ЕYCA картице на текући  рачун Дома: 840-785667-33
 • УЧЕНИК КОМЕ ЈЕ ИСТЕКАО РОК ВАЖЕЊА КАРТИЦЕ:
  • 700,00  динара  за израду нове картице на текући  рачун Дома: 840-785667-33
 • Сматраће се да су ученици чији родитељи/старатељи не потпишу уговор у предвиђеном року одустали.
 • Усељење у Дом обавиће се дан пре почетка школске године у времену од 15 до 20 часова.
 • Приликом усељења у Дом са собом понети:
  • Лекарско уверење о општем здравственом стању са назнаком да је здравствено способан за самостални боравак у колективном смештају (не старије од 15 дана)
  • Извод из матичне књиге рођених
  • Фотокопију здравствене књижице
  • Једну фотографију (као за пасош) – само за нове ученике
  • Прибор за личну хигијену, папуче, пиџаме,баде-мантил.

 

Дом у бројкама

ученика
година традиције
соба за смештај
запослени

Зашто волимо Дом

Зато што сам упознао нове пријатеље. Због домијаде на којој такође срећем нове пријатеље. Због идеалног распореда времена, значи дођеш у 13 h и имаш 3 сата за спавање, значи екстра!!!

Думитровић Синиша

Зато што смо сви као породица.

Јелена Марјановић

Дом „Срећно“ пружа мир за садашњост и сигурност за будућност, зато га и волим.

Јовић Урош

Волим овај дом зато што сам упознала пуно нових другара.

Милорадовић Тамара