Пратите нас:

Обавештење о упису у дом

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О УПИСУ У ДОМ

Упис примљених кандидата и закључивање уговора о смештају ученика вршиће се у периоду од 3.8. до 5.8.2022. године од 8 до 14 часова. Родитељ, односно законски заступник детета који закључује уговор о смештају ученика у Дом за школску 2022/23. годину, приликом закључења уговора дужан је да понесе копију личне карте и личну карту на увид. Приликом потписивања уговора обавезно је присуство нових ученика ради фотографисања за идентификациону картицу.

 • Приложити:
 1. доказ о уплати аконтације за смештај и исхрану за септембар у износу од 8.052,00 динара на текући рачун Дома: 840-785667-33
 2. доказ о уплати аконтације за израду ученичке идентификационе  картице, и то:
 • НОВИ УЧЕНИК И УЧЕНИК КОМЕ ЈЕ ИСТЕКАО РОК ВАЖЕЊА КАРТИЦЕ
  • 451,00 динар на име ИД картице (ради евиденције присуства и исхране), на текући  рачун Дома: 840-785667-33.
 • Сматраће се да су ученици чији родитељи/старатељи не потпишу уговор у предвиђеном року одустали.
 • Усељење у Дом обавиће се дан пре почетка школске године у времену од 15 до 20 часова.
 • Приликом усељења у Дом са собом понети:
 • Лекарско уверење о општем здравственом стању са назнаком да је ученик здравствено способан за самостални боравак у колективном смештају (не старије од 15 дана)
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Фотокопију здравствене књижице
 • Једну фотографију (као за пасош) – само за нове ученике
 • Прибор за личну хигијену, папуче, пиџаме,баде-мантил.

Дом у бројкама

ученика
година традиције
соба за смештај
запослени

Зашто волимо Дом

Дом ми је пружио много тога – топлину, љубав и пријатељства за цео живот.

Кристина Радисављевић

Волим овај Дом зато што сам овде упознала своје цимерке са којима ми никада није досадно

Марија Стефановић

Волим Дом због многобројних секција које овде похађам и због осећаја слободе као да сам код куће

Бојан Траиловић

У Дому су непрекидна дружења

Иван Миладиновић

Иако јединац, у Дому сам научио да моји приоритети нису једини и да морам да поштујем друге како бисмо функционисали складно. Научио сам да је све лакше и лепше када се подели са пријатељима

Михајло Ступар

Волим Дом због атмосфере и позитивне климе која у њему влада

Давид Радичевић

Дом волим јер ми је пружио много лепих успомена

Тамара Никодијевић

Дом нам пружа могућност да се учимо одговорном понашању

Шћекић Анастасија

У Дому се осећам безбрижно

Обрадовић Невена