Пратите нас:

САРАДЊА, ТИМСКИ РАД

Група – тим

Група је социјална јединица коју чини ограничени број појединаца који су у сталној интеракцији и међу којима постоји стабилизовани систем односа и норме понашања усмерене ка остварењу заједничког циља, али без заједничког идентитета.

Тим је група људи која поседује комплементарне вештине и има заједничку мисију, циљ, приступ и осећање одговорности.

Интеракције међу члановима тима су много интензивније него у групи. Тим се формира  када постоји већи циљ за чије остварење је потребно  залагање више појединаца а коначни резултат је плод  интеракција чланова тима док је резултат групе последица индивидуалних доприноса чланова групе.Вођство у групи је често јасно формализовано док је у тиму подељено тако да су различити чланови тима одговорни за    различите делове задатка.Чланови тима имају комплементарне вештине и способности       док су чланови граупа изабрани насумично. Одговорност тима је колективна док је у групи индивидуална.

Код тимског рада је потребно:

 • Успоставити заједнички циљ
 • Проценити снаге и слабости чланова тима
 • Сложити се око заједничког приступа постизању циља
 • Чланови прихватају одговорност и за индивидуално и за тимско постигнуће
 • Изграђивање узајамног поверења
 • Поспешивање тимског процеса кроз дефинисање улога, олакшавање комуникације и дефинисање процедуре доношења одлука
 • Стварање могућности за  постизање краткорочних циљева у којима ће се чланови осећати као део тима.

 

Три важна аспекта тимског рада су:

 1. Интерперсонални односи
 2. Радни задаци
 3. Питање вођења и моћи – лидерство

 

Структурални елементи тима:

 1. Улоге,
 2. Норме,
 3. Вредности,
 4. Обрасци комуникације.

 

Фазе формирања тима:

 1. Формирање (Forminf)

Одабир људи који ће чинити тим према знањима и вештинама које поседују, међусобно упознавање чланова,

 1. Борба идеја (Storming)

Идентификовање проблема у тиму и њихово превазилажење кроз отворену и искрену комуникацију међу члановима

 1. Утврђивање „правила игре“(Norming)

У овој фази се дефинишу правила, улоге и дужности у тиму, као и циљеви и начин рада

 1. Рад тима (Performing)

Фаза активног рада и акције на пројекту

 1. Расформирање тима (Mourning)

Анализа рада тима кроз заједнички разговор

Управљање и комуникација

 • Вође тимова имају значајан утицај на успешност тимова
 • Успешне се оне вође које успешно синхронизују рад чланова и стварају позитивну атмосферу у тиму
 • Вођа мора да дели ауторитет и информације са члановима тима
 • Комуникација у тиму мора бити искрена, отворена и редовна

(слика 6)

Добра тимска атмосфера препознаје се по следећем:

 1. Одлуке се доносе консензусом а не прегласавањем
 2. Чланови добровољно прихватају задатке
 3. Влада поверење међу члановима и слободни су да искажу своје идеје и осећања
 4. Влада толеранција али не и једноумље

Карактеристике успешних тимова:

 1. Ограничен број чланова
 2. Комплементарне вештине чланова
 3. Заједнички циљ
 4. Заједнички приступ
 5. Заједничка одговорност

 

Дом у бројкама

ученика
година традиције
соба за смештај
запослени

Зашто волимо Дом

Зато што сам упознао нове пријатеље. Због домијаде на којој такође срећем нове пријатеље. Због идеалног распореда времена, значи дођеш у 13 h и имаш 3 сата за спавање, значи екстра!!!

Думитровић Синиша

Зато што смо сви као породица.

Јелена Марјановић

Дом „Срећно“ пружа мир за садашњост и сигурност за будућност, зато га и волим.

Јовић Урош

Волим овај дом зато што сам упознала пуно нових другара.

Милорадовић Тамара