Пратите нас:

Мотивација за учење

Увек имајте на уму да је ваша сопствена одлука да успете важнија од било које друге.

Абрахам Линколн

 • Шта је мотивација?

Мотивација је разумевање људског понашања и различитих потреба који се налазе у његовој основи. У етимологији речи мотивација налази се латинска реч motus, moves, movere – што значи кретање, кретати се. Велики број теоретичара мотивацију схвата као покретачку снагу појединца, која подстиче на кретање, на делање, која изазива одређено понашање и која то понашање одржава и усмерава ка неком циљу. Једна од најутицајнијих теорија мотивације у психологији је Масловљева хијерархија потреба коју је он представио 1943. године у чланку „Теорија људске мотивације“ по којој је свака мотивација везана за задовољење одређене потребе. Овде је важно поменути и улогу емоција, које се схватају као основни покретач акције и понашања.

 • Типови мотиватора

Постоје два типа мотиватора – спољашња и унутрашња мотивација.

Под спољашњом мотивацијом подразумевамо мотивацију којој је споља постављен циљ који треба остварити зарад одређене награде или избегавања казне,  а не налази се у унутрашњим побудама особе.

Унутрашња мотивација је мотивација настала из унутрашњих побуда, а задовољство призилази из саме активности или њеног значења. Код унутрашње мотивације  награда или страх од казне није од пресудног значаја.

 • Мотивација и учење

Постоје три фактора који су од изузетне важности када је образовање у питању. Први се односи на мотивацију, други се односи на мотивацију и трећи се односи на мотивацију.

 Tерел Бел

Када говоримо о мотивацији у образовном контексту, може се рећи да су сви ученици мотивисани, само се може поставити питање за шта. Неко може бити заинтересован за одређене наставне предмете – активно учествује  у дискусијама,  стреми добрим оценама,  ангажован је на различитим пројетима.  Неко други може више бити заинтересован за друштвену страну школе – за дружење са вршњацима, ваннаставне активности, док неко трећи може бити заинтересован за физичке активности, спорт. Mотивација je у образовном процесу од кључне важности за ефикасно учење. Међутим, можемо поставити питање – зашто? Зашто је мотивација важна, тј. како се одражава на понашање ученика?

  • Мотивација усмерава понашање према одређеним циљевимa
  • Мотивација доводи до повећања труда и енергије
  • Мотивација повећава иницијативу и упорност у раду. Ученици ће радије радити на задатку који им се допада. Такође су мотивисанији да наставе са радом на задатку, све док га не заврше.

 

 • Како одржати мотивацију?
  • Поставите циљеве
  • Планирајте
  • Увек радите на себи
  • Забављајте се осмишљавајући активности које су вама занимљиве.

На ову тему, погледајте занимљиво предавање каријерног аналитичара Дена Пинка на тему мотивације, одржано као део серије TED конференције.

Линк: https://www.youtube.com/watch?v=rrkrvAUbU9Y

 

Коришћени извори:

Дом у бројкама

ученика
година традиције
соба за смештај
запослени

Зашто волимо Дом

Зато што сам упознао нове пријатеље. Због домијаде на којој такође срећем нове пријатеље. Због идеалног распореда времена, значи дођеш у 13 h и имаш 3 сата за спавање, значи екстра!!!

Думитровић Синиша

Зато што смо сви као породица.

Јелена Марјановић

Дом „Срећно“ пружа мир за садашњост и сигурност за будућност, зато га и волим.

Јовић Урош

Волим овај дом зато што сам упознала пуно нових другара.

Милорадовић Тамара