• Усељење ученика у Дом обавиће се 31.08.2017.године од 15 до 20 часова.
  • Родитељски састанак у 18 часова.
  • Приликом усељења у Дом неопходно је понети:
  1. Лекарско уверење о општем здравственом стању са назнаком да је ученик здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана). Ученици без лекарског уверења неће моћи да преноће у Дому.
  2. Фотокопију здравствене књижице
  3. Једну фотографију (као за пасош) – само за нове ученике
  4. Прибор за личну хигијену, папуче, пиџаме, баде-мантил.

 

Добро дошли, драги ученици!

Управа Дома