Конкурс 2017.

МИНИСТАРСТВО  ПРОСВЕТЕ  РЕПУБЛИКЕ  СРБИЈЕ
ДОМ  УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
„ СРEЋНО „ ЋУПРИЈА

К О Н К У Р С

за пријем ученика у школској 2017/2018. години

У школској 2017/18.години прима се на смештај 103 кандидата и то:
53 ученице и
50 ученика.

Пријаве се подносе од 4. до 17.јула 2017.год. у времену од 8,00 до 14,00 часова у Дому ученика средњих школа „Срећно“, ул. Кнеза Милоша бб у Ћуприји.
Потребна документа (оригинална или оверене фотокопије):
1. Пријава на конкурс – попуњава се у Дому приликом предаје докумената,
2. Уверење о приходима по члану породице за прва три месеца ове године, издато од стране надлежног општинског органа у месту пребивалишта родитеља/старатеља (да пребивалиште није мењано 6 месеци пре објављивања конкурса),
Ово уверење издаје се у општини на основу следећа три документа:
– потврда о броју чланова домаћинства (издаје се у месној канцеларији)
– потврда о приходима свих чланова породице за прва три месеца 2017.год.(пример: потврда о плати или пензиони чекови)
– потврда из катастра
3. Дипломе и друге награде са учешћа на међународним и републичким такмичењима ученика која су у организацији Министарства просвете (оверена фотокопија),
4. За ученике који су уписани у први разред средње школе:
– сведочанство о завршеним разредима (V, VI, VII, VIII – оверене фотокопије)
уверење о обављеном завршном испиту (оверена фотокопија)
потврда да је кандидат уписан у средњу школу као редован ученик.
5. За ученике који су уписали II, III, IV разеред средње школе сведочанство о завршеном претходном разреду (оверена фотокопија)

KAНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА, КОЈИ ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ НИСУ ДОБИЛИ СМЕШТАЈ У ПРВОЈ РАСПОДЕЛИ КОНКУРИШУ ЗА МЕСТО У ДОМУ
ОД 21. ДО 25. АВГУСТА 2017. од 8 до 14 часова

ДРУГИ УПИСНИ РОК ЗА ПРЕОСТАЛА СЛОБОДНА МЕСТА ОД 21. ДО 25. АВГУСТА ОД 8 ДО 14 ЧАСОВА

Прелиминарна ранг- листа примљених ученика биће истакнута на огласној табли Дома и на сајту www.dus.rs у року од 8 дана од истека рока за пријем докумената.
Ближа обавештења могу се добити у Дому или телефоном на број 035/8871-950

20.07.2017. – ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ

28.07.2017. – КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ

 

Дом у бројкама

ученика
година традиције
соба за смештај
запослени

Зашто волимо дом

 • Зато што сам упознао нове пријатеље. Због домијаде на којој такође срећем нове пријатеље. Због идеалног распореда времена, значи дођеш у 13 h и имаш 3 сата за спавање, значи екстра!!!

  Думитровић Синиша

 • Зато што смо сви као породица.

  Јелена Марјановић

 • Дом „Срећно“ пружа мир за садашњост и сигурност за будућност, зато га и волим.

  Јовић Урош

 • Волим овај дом зато што сам упознала пуно нових другара.

  Милорадовић Тамара