Конкурс 2017.

МИНИСТАРСТВО  ПРОСВЕТЕ  РЕПУБЛИКЕ  СРБИЈЕ
ДОМ  УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
„ СРEЋНО „ ЋУПРИЈА

К О Н К У Р С

за пријем ученика у школској 2017/2018. години

У школској 2017/18.години прима се на смештај 103 кандидата и то:
53 ученице и
50 ученика.

Пријаве се подносе од 4. до 17.јула 2017.год. у времену од 8,00 до 14,00 часова у Дому ученика средњих школа „Срећно“, ул. Кнеза Милоша бб у Ћуприји.
Потребна документа (оригинална или оверене фотокопије):
1. Пријава на конкурс – попуњава се у Дому приликом предаје докумената,
2. Уверење о приходима по члану породице за прва три месеца ове године, издато од стране надлежног општинског органа у месту пребивалишта родитеља/старатеља (да пребивалиште није мењано 6 месеци пре објављивања конкурса),
Ово уверење издаје се у општини на основу следећа три документа:
– потврда о броју чланова домаћинства (издаје се у месној канцеларији)
– потврда о приходима свих чланова породице за прва три месеца 2017.год.(пример: потврда о плати или пензиони чекови)
– потврда из катастра
3. Дипломе и друге награде са учешћа на међународним и републичким такмичењима ученика која су у организацији Министарства просвете (оверена фотокопија),
4. За ученике који су уписани у први разред средње школе:
– сведочанство о завршеним разредима (V, VI, VII, VIII – оверене фотокопије)
уверење о обављеном завршном испиту (оверена фотокопија)
потврда да је кандидат уписан у средњу школу као редован ученик.
5. За ученике који су уписали II, III, IV разеред средње школе сведочанство о завршеном претходном разреду (оверена фотокопија)

KAНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА, КОЈИ ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ НИСУ ДОБИЛИ СМЕШТАЈ У ПРВОЈ РАСПОДЕЛИ КОНКУРИШУ ЗА МЕСТО У ДОМУ
ОД 21. ДО 25. АВГУСТА 2017. од 8 до 14 часова

ДРУГИ УПИСНИ РОК ЗА ПРЕОСТАЛА СЛОБОДНА МЕСТА ОД 21. ДО 25. АВГУСТА ОД 8 ДО 14 ЧАСОВА

Прелиминарна ранг- листа примљених ученика биће истакнута на огласној табли Дома и на сајту www.dus.rs у року од 8 дана од истека рока за пријем докумената.
Ближа обавештења могу се добити у Дому или телефоном на број 035/8871-950

20.07.2017. – ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ

28.07.2017. – КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ

 

Дом у бројкама

ученика
година традиције
соба за смештај
запослени

Зашто волимо Дом

Зато што сам упознао нове пријатеље. Због домијаде на којој такође срећем нове пријатеље. Због идеалног распореда времена, значи дођеш у 13 h и имаш 3 сата за спавање, значи екстра!!!

Думитровић Синиша

Зато што смо сви као породица.

Јелена Марјановић

Дом „Срећно“ пружа мир за садашњост и сигурност за будућност, зато га и волим.

Јовић Урош

Волим овај дом зато што сам упознала пуно нових другара.

Милорадовић Тамара