Конкурс 2015.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
„ СРEЋНО „ ЋУПРИЈА
К О Н К У Р С

за пријем ученика у школској 2015/2016. години

У школској 2015/2016. години прима се на смештај 99 кандидата и то:
52 ученице,
47 ученика.

Пријаве се подносе од 06. до 14. јула 2015. год. у времену од 08.00 до 14.00 часова у Дому ученика средњих школа „Срећно“, ул. Кнеза Милоша бр: 57/а у Ћуприји.

Пријаве се подносе од 06.до 14.јула 2015.год. у времену од 08.00 до 14.00 часова у Дому ученика средњих школа „Срећно“, ул. Кнеза Милоша бр: 57/а у Ћуприји.
Потребна документа( оргинална или оверене фотокопије) :

Пријава на конкурс-попуњава се у Дому, приликом предаје докумената.
Уверење о приходима по члану породице,за прва три месеца ове године, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта родитеља/старатеља,(да пребивалиште није мењано 6 месеци пре објављивања конкурса).
Ово уверење издаје се у општини на основу следећа 3 документа:

потврда о броју чланова домаћинства ( издаје се у месној канцеларији);
потврда о приходима свих чланова породице за прва 3 месеца 2015.год.
(пример: потврда о плати или пензиони чекови);
потврда из катастра.
Дипломе и друге награде са учешћа на међународним и републичким такмичењима ученика која су у организацији Министарства просвете (оверена фотокопија).
За ученике који су уписани у први разред средње школе:
сведочанство о завршеним разредима, (V,VI,VII и VIII; оверена фотокопија).
уверење о обављеном завршном испиту, (оверена фотокопија).
потврда да је кандидат уписан у средњу школу као редован ученик.
За ученике који су уписали II, III или IV разред средње школе, сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе( оверена фотокопија).
Потврда о измиреним трошковима уписа у износу од 1000.00 динара.

Прелиминарна ранг-листа примљених ученика биће истакнута на огласној табли Дома ученика и на сајту www.domucenikasrecno.org.rs у року од 3 дана од истека рока за пријем докумената.

Ближа обавештења могу се добити у Дому или
телефоном на број: 035/8871-950 и 8871-951.

Дом у бројкама

ученика
година традиције
соба за смештај
запослени

Зашто волимо дом

 • Зато што сам упознао нове пријатеље. Због домијаде на којој такође срећем нове пријатеље. Због идеалног распореда времена, значи дођеш у 13 h и имаш 3 сата за спавање, значи екстра!!!

  Думитровић Синиша

 • Зато што смо сви као породица.

  Јелена Марјановић

 • Дом „Срећно“ пружа мир за садашњост и сигурност за будућност, зато га и волим.

  Јовић Урош

 • Волим овај дом зато што сам упознала пуно нових другара.

  Милорадовић Тамара