Коначне ранг листе

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „СРЕЋНО“
ЋУПРИЈА

ОБЈАВЉУЈЕ

Коначне ранг листе 2014/2015:

Упис примљених кандидата и закључивање уговора о смештају ученика вршиће се у периоду 28.07. до 1.08.2014.године од 8 до 14 часова.

Родитељ, одн. законски заступник детета који закључује уговор о смештају ученика у Дом ученика за школску 2014/15. годину приликом закључења уговора дужан је да понесе копију личне карте и личну карту на увид. При потписивању уговора обавезно присуство нових ученика . Приложити: доказ о уплати аконтације за смештај и исхрану за септембар у износу од 5. 358 динара и доказ о уплати аконтације за израду ученичке картице у износу од 1. 000 динара за нове ученике и оне чија је картица истекла.
Усељење у дом примљених кандидата ће се обавити дан пре почетка школске године, у времену од 15 до 20 часова.
Приликом усељења у дом са собом понети:

  •   Лекарско уверење о општем здравственом стању са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана)
  • Фотокопију здравствене књижице ученика
  • Једну фотографију (као за пасош) – само за нове ученике
  • Прибор за личну хигијену, папуче, пиџаме, баде-мантил.

Дом у бројкама

ученика
година традиције
соба за смештај
запослени

Зашто волимо Дом

Зато што сам упознао нове пријатеље. Због домијаде на којој такође срећем нове пријатеље. Због идеалног распореда времена, значи дођеш у 13 h и имаш 3 сата за спавање, значи екстра!!!

Думитровић Синиша

Зато што смо сви као породица.

Јелена Марјановић

Дом „Срећно“ пружа мир за садашњост и сигурност за будућност, зато га и волим.

Јовић Урош

Волим овај дом зато што сам упознала пуно нових другара.

Милорадовић Тамара