Коначне ранг листе

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „СРЕЋНО“
ЋУПРИЈА

ОБЈАВЉУЈЕ

Коначне ранг листе 2014/2015:

Упис примљених кандидата и закључивање уговора о смештају ученика вршиће се у периоду 28.07. до 1.08.2014.године од 8 до 14 часова.

Родитељ, одн. законски заступник детета који закључује уговор о смештају ученика у Дом ученика за школску 2014/15. годину приликом закључења уговора дужан је да понесе копију личне карте и личну карту на увид. При потписивању уговора обавезно присуство нових ученика . Приложити: доказ о уплати аконтације за смештај и исхрану за септембар у износу од 5. 358 динара и доказ о уплати аконтације за израду ученичке картице у износу од 1. 000 динара за нове ученике и оне чија је картица истекла.
Усељење у дом примљених кандидата ће се обавити дан пре почетка школске године, у времену од 15 до 20 часова.
Приликом усељења у дом са собом понети:

 •   Лекарско уверење о општем здравственом стању са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана)
 • Фотокопију здравствене књижице ученика
 • Једну фотографију (као за пасош) – само за нове ученике
 • Прибор за личну хигијену, папуче, пиџаме, баде-мантил.

Дом у бројкама

ученика
година традиције
соба за смештај
запослени

Зашто волимо дом

 • Зато што сам упознао нове пријатеље. Због домијаде на којој такође срећем нове пријатеље. Због идеалног распореда времена, значи дођеш у 13 h и имаш 3 сата за спавање, значи екстра!!!

  Думитровић Синиша

 • Зато што смо сви као породица.

  Јелена Марјановић

 • Дом „Срећно“ пружа мир за садашњост и сигурност за будућност, зато га и волим.

  Јовић Урош

 • Волим овај дом зато што сам упознала пуно нових другара.

  Милорадовић Тамара