“Лепа реч и гвоздена врата отвара”. Ова народна изрека навела нас је на размишљање: Како да побољшамо контролу уласка у дом и тиме повећамо сигурност наших ученика? Та лепа реч су запрово две лепе речи, исписане на идентификационим картицама: имена и презимена деце коју су нам њихови родитељи поверили на чувење и образовање. Има ли шта лепше од тога? Тиме смо у први план истакли сигурност. Само спокојан родитељ повериће нам и надаље своје најдраже, јер на прави начин бринемо о њима.
У циљу повећања безбедности, од ове школске године, Дом ученика средњих школа „Срећно“ почео је са широм применом домских картица, не само за коришћење оброка, већ и за улазак у Дом. Овај систем омогућава да искључиво ученици и радници Дома могу уз помоћ картица несметано да приступе Дому, док ће сви остали морати да најаве свој улазак звоном и прођу идентификациону контролу радника обезбеђења.
Овај систем омогућава виши ниво безбедности ученика, радника и имовине, пружа јасну слику о боравку свих лица у установи и отвара могућност даљем осавремењивању које нас чека у наредном периоду.