Ради несметаног функционисања дома и обезбеђивања здравствене заштите ученика и њихових културних и рекреативних потреба остварује се редовна сарадња са следећим установама у граду:

Дом одржава и редовну сарадњу са другим ученичким домовима.