На конкурс се пријавило 128 ученика, 70 девојчица и 58 дечака.

Комисија је извршила рангирање према утврђеним критеријумима и урадила прелиминарне ранг листе.Сваки кандидат има право приговора на прелиминарну ранг листу у року од осам дана од дана објављивања на огласној табли, односно интернет адреси установе.

Коначна ранг листа примљених ученика биће објављена 25.07.2016.године.

Потписивање уговора за примљене ученике обавиће се од 26. до 29.07.2016.године од 8 до 14 часова.

Сматраће се да ученици, чији родитељи не потпишу уговор у назначеном року, одустају од смештаја у дом.