О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 • Усељење у Дом примљених кандидата обавиће се 2.9.2018.године у времену од 15 до 20 часова.
 • Родитељски састанак ће се одржати са почетком у 18 часова.
 • Приликом усељења у Дом са собом понети:
  • Лекарско уверење о општем здравственом стању са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана). Ученици без лекарског уверења неће моћи да преноће у Дому.
  • Фотокопију здравствене књижице
  • Једну фотографију (као за пасош) – само за нове ученике
  • Прибор за личну хигијену, папуче, пиџаме,баде-мантил.

УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ПРИМЉЕНИ У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ СА СОБОМ ДОНОСЕ И ДОКАЗ О УПЛАТИ. Обавезно присуство родитеља ради потписивања уговора. Приложити учитану личну карту.

Подаци за уплату:
– Износ: 5.358,00 динара
– жиро рачун број: 840-785667-33,
– прималац: Дом ученика „Срећно“ Ћуприја,
– сврха уплате : трошкови смештаја и исхране за септембар
(уплату извршити на име ученика)