Дом ученика средњих школа “Срећно” успешно је извршио поступак ресертификације, тако да су нам данас уручена два Сертификатa о усаглашености. Први регулише рад по најновијој верзији стандарда ISO 9001:2015 у области пружања услуга исхране, смештаја и васпитног рада за ученике средњих школа. Тиме установа наставља да примењује и развија ефективан систем менаџмента квалитетом усаглашеним са захтевима ISO 9001:2015.
Други Сертификат односи се на пружање услуга исхране ученицима усаглашеним са захтевима HACCP принципа. Применом ефективног система безбедношћу хране усаглашеног са HACCP принципима, Дом ученика на највишу лествицу подиже ниво услуга које пружа својим корисницима.
Оба Сертификата уручио је проф. др Синиша Абрамовић, директор GCI (Global Cert International), референтне куће у овој области.
Дом ученика средњих школа “Срећно” наставља да се развија и примењује најновије стандарде у свим областима свога рада. У нову школску годину ући ћемо богатији, опремљенији и расположенији за дружење са вама, драги средњошколци.