• Прелиминарна ранг листа биће објављена 20.7.2018.године на огласној табли и интернет адреси Дома
 • Коначна ранг листа биће објављена по истеку рока за истицање приговора који траје 8 дана од дана објављивања прелиминарне ранг листе.
 • Упис примљених кандидата и закључивање уговора о смештају ученика вршиће се у периоду од 30.7. до 1.8.2018.године од 8 до 14 часова. Родитељ, односно законити заступник детета који закључује уговор о смештају ученика у Дом ученика за школску 2018/19.годину, приликом закључења уговора дужан је да понесе копију личне карте и личну карту на увид. Приликом потписивања уговора обавезно је присуство нових ученика и оних чије су картице истекле. Приложити: доказ о уплати аконтације за смештај и исхрану за септембар у износу од 5.358 динара и доказ о уплати аконтације за израду ученичке картице у износу од 1.000 динара.
 • Сматраће се да су ученици чији родитељи/старатељи не потпишу уговор у предвиђеном року одустали и на њихово место биће примљени нови ученици.
 • Усељење у Дом примљених кандидата обавиће се дан пре почетка школске године у времену од 15 до 20 часова.
 • Приликом усељења у Дом са собом понети:
  • Лекарско уверење о општем здравственом стању са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана)
  • Фотокопију здравствене књижице
  • Једну фотографију (као за пасош) – само за нове ученике
  • Прибор за личну хигијену, папуче, пиџаме,баде-мантил.