Одлични услови за живот и учење, подстицајна и радна атмосфера, добро организовани часови учења, помоћ васпитача и изнад свега залагање самих ученика, допринели су да школски успех ученика нашег Дома из године у годину буде све бољи. Тако смо на крају првог полугодишта школске 2017/18.године забележили најбољи успех на крају овог класификационог периода. Од 103 ученика, колико их сада има у дому 52 ученика или 50,49% остварило је одличан успех, а чак 94 ученика, или 91,26% остварило је позитиван успех. Резултати су за сваку похвалу.

 

(Успех ученика на нивоу Дома на крају првог полугодишта школске 2017/18.године)

 

Педагошко веће Дома је на седници одржаној 13.02.2018.године донелу одлуку да врло добре ученике похваљује а одличне награђује књигом. Награде ће бити додељене на наредној забавној вечери.

 

Честитамо свим ученицима и желимо им још бољи и успешнији наставак школске године