Република Србија
Дом ученика средњих школа „Срећно“
Ћуприја

ОБЈАВЉУЈЕ

Коначне ранг листе за школску 2015/2016 годину:

  • Девојчице – закључно са редним бројем 48. (четрдесет осам)
  • Дечаци – закључно са редним бројем 46. (четрдесет шест)

Упис примљених кандидата и закључивање уговора о смештају ученика вршиће се у периоду 27.07. до 01.08.2015. године од 8 до 14 часова.

Родитељ, одн. законски заступник детета који закључује уговор о смештају ученика у Дом ученика за школску 2015/16. годину приликом закључења уговора дужан је да понесе копију личне карте и личну карту на увид. При потписивању уговора обавезно присуство нових ученика.

Приложити: доказ о уплати аконтације за смештај и исхрану за септембар у износу од 5. 358 динара и доказ о уплати аконтације за израду ученичке картице у износу од 1.000 динара за нове ученике и оне чија је картица истекла.

Сматраће се да су ученици, чији родитељи нису потписали уговор у предвиђеном року, одустали од смештаја у Дому.
Усељење у дом примљених кандидата ће се обавити дан пре почетка школске године, у времену од 15 до 20 часова.

Приликом усељења у дом са собом понети:

  •  Лекарско уверење о општем здравственом стању са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана)
  • Фотокопију здравствене књижице ученика
  • Једну фотографију (као за пасош) – само за нове ученике
  • Прибор за личну хигијену, папуче, пиџаме, баде-мантил.           

Други уписни рок за ученике који у првом року нису примљени а доказали су да су припадници осетљивих друштвених група, траје у периоду од 25 – 28. августа 2015.