Предмет јавне набавке: набавка  намирница за исхрану