Документација за јавну набавку  намирнице за исхрану,  поступак отворен.