Предмет јавне на коју се Закон не примењује: Набавка заштитне обуће