Предмет јавне набавке мале вредности наруџбеницом: Набавка услуга, поправка и одржавање опреме за противпожарну заштиту