Предмет јавне набавке мале вредности наруџбеницом: Набавка услуга, набавка услуге ресертификације