Предмет јавне набавке мале вредности наруџбеницом: Набавка услуга, превоз ученика за домијаду 2015.