Предмет јавне набавке мале вредности наруџбеницом: Набавка услуга, поправка и одржавање канцеларијске опреме, рачунара, телекомуникационе и аудиовизуелне опреме