Предмет јавне набавке: санација канализационе мреже кухиње и адаптација вешернице