Предмет јавне набавке: набавка електричне енергије