Предмет јавне набавке: НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ