У другом уписном року за школску 2016/17.годину на смештај и исхрану у Дом ученика „Срећно“ примају се следећи ученици:

Девојчице:

  • Тоскић Милица
  • Јаношевић Сања
  • Пурић Андријана
  • Ћосић Кристина
  • Лилић Анђела

Дечаци:

  • Николић Никола
  • Антић Лука

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

• Упис примљених кандидата и закључивање уговора о смештају за ученике примљене у другом уписном року вршиће се приликом смештаја ученика 31.8.2016. од 15 до 18 часова.
Родитељ, односно законити заступник детета који закључује уговор о
смештају ученика у Дом дужан је да понесе копију личне карте и личну карту на увид. Приликом потписивања уговора обавезно је присуство нових ученика.Такође је обавезно приложити доказ о извршеној уплати за смештај и исхрану у септембру ( на жиро рачун Дома 840-785667-33 уплатити 5.358,00 динара и 1.000,00 за израду ученичке картице).

• Усељење у Дом свих примљених кандидата обавиће се 31.08.2016. у времену од 15 до 20 часова.

• Приликом усељења у Дом са собом понети:
Лекарско уверење о општем здравственом стању са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана)
– Фотокопију здравствене књижице
– Једну фотографију (као за пасош) – само за нове ученике
– Прибор за личну хигијену, папуче, пиџаме,баде-мантил

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК БИЋЕ ОДРЖАН 31.8.2016. СА ПОЧЕТКОМ У 18 ЧАСОВА.