Ранг листа други уписни рок, Одлука о пријему, Обавештење

Објављено 27. авг 2018. у Актуелно, Обавештењa

rang lista druga Odluka dva   О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   Усељење у Дом примљених кандидата обавиће се 2.9.2018.године у времену од 15 до 20 часова. Родитељски састанак ће се одржати са почетком у 18 часова. Приликом усељења у Дом са собом понети: Лекарско уверење о општем здравственом стању са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана). Ученици без лекарског уверења неће моћи да преноће у Дому. Фотокопију здравствене књижице Једну фотографију (као за пасош) – само за нове ученике Прибор за личну хигијену, папуче, пиџаме,баде-мантил. УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ПРИМЉЕНИ У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ СА СОБОМ ДОНОСЕ И ДОКАЗ О УПЛАТИ. Обавезно присуство родитеља ради потписивања уговора. Приложити учитану личну карту. Подаци за уплату: – Износ: 5.358,00 динара – жиро рачун број: 840-785667-33, – прималац: Дом ученика „Срећно“ Ћуприја, – сврха уплате : трошкови смештаја и исхране за септембар (уплату извршити на име...

Сазнај више

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Објављено 18. јула 2018. у Актуелно, Обавештењa

Прелиминарна ранг листа биће објављена 20.7.2018.године на огласној табли и интернет адреси Дома Коначна ранг листа биће објављена по истеку рока за истицање приговора који траје 8 дана од дана објављивања прелиминарне ранг листе. Упис примљених кандидата и закључивање уговора о смештају ученика вршиће се у периоду од 30.7. до 1.8.2018.године од 8 до 14 часова. Родитељ, односно законити заступник детета који закључује уговор о смештају ученика у Дом ученика за школску 2018/19.годину, приликом закључења уговора дужан је да понесе копију личне карте и личну карту на увид. Приликом потписивања уговора обавезно је присуство нових ученика и оних чије су картице истекле. Приложити: доказ о уплати аконтације за смештај и исхрану за септембар у износу од 5.358 динара и доказ о уплати аконтације за израду ученичке картице у износу од 1.000 динара. Сматраће се да су ученици чији родитељи/старатељи не потпишу уговор у предвиђеном року одустали и на њихово место биће примљени нови ученици. Усељење у Дом примљених кандидата обавиће се дан пре почетка школске године у времену од 15 до 20 часова. Приликом усељења у Дом са собом понети: Лекарско уверење о општем здравственом стању са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана) Фотокопију здравствене књижице Једну фотографију (као за пасош) – само за нове ученике Прибор за личну хигијену, папуче,...

Сазнај више

КОНКУРС за пријем ученика у школској 2018/2019. години

Објављено 11. јуна 2018. у Актуелно, Обавештењa

У школској 2018/19.години прима се на смештај 103 кандидата и то: 53 ученице и 50 ученика. Пријаве се подносе од 5. до 17.јула 2018.год. у времену од 8,00 до 14,00 часова у Дому ученика средњих школа „Срећно“, ул. Кнеза Милоша бб у Ћуприји. Потребна документа (оригинална или оверене фотокопије): 1. Пријава на конкурс – попуњава се у Дому приликом предаје докумената, 2. Уверење о приходима по члану породице за прва три месеца ове године, издато од стране надлежног општинског органа у месту пребивалишта родитеља/старатеља (да пребивалиште није мењано 6 месеци пре објављивања конкурса), Ово уверење издаје се у општини на основу следећа три документа: – потврда о броју чланова домаћинства (издаје се у месној канцеларији) – потврда о приходима свих чланова породице за прва три месеца 2018.год.(пример: потврда о плати или пензиони чекови) – потврда из катастра 3. Дипломе и друге награде са учешћа на међународним и републичким такмичењима ученика која су у организацији Министарства просвете (оверена фотокопија), 4. За ученике који су уписани у први разред средње школе: – сведочанство о завршеним разредима (V, VI, VII, VIII – оверене фотокопије) – уверење о обављеном завршном испиту (оверена фотокопија) – потврда да је кандидат уписан у средњу школу као редован ученик. 5. За ученике који су уписали II, III, IV разеред средње школе сведочанство о завршеном претходном разреду (оверена фотокопија) KAНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА, КОЈИ ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ НИСУ ДОБИЛИ СМЕШТАЈ У ПРВОЈ РАСПОДЕЛИ КОНКУРИШУ ЗА МЕСТО У ДОМУ ОД 20. ДО 24. АВГУСТА 2018. од 8 до 14 часова ДРУГИ УПИСНИ РОК ЗА ПРЕОСТАЛА СЛОБОДНА МЕСТА ОД 20. ДО 24. АВГУСТА ОД 8 ДО 14 ЧАСОВА Прелиминарна ранг- листа примљених ученика биће истакнута на огласној табли Дома и на сајту www.dus.rs у року од 8 дана од истека рока за пријем докумената. Ближа обавештења могу се добити у Дому или телефоном на број...

Сазнај више

Усељење ученика у Дом

Објављено 30. авг 2017. у Актуелно, Обавештењa

Усељење ученика у Дом обавиће се 31.08.2017.године од 15 до 20 часова. Родитељски састанак у 18 часова. Приликом усељења у Дом неопходно је понети: Лекарско уверење о општем здравственом стању са назнаком да је ученик здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана). Ученици без лекарског уверења неће моћи да преноће у Дому. Фотокопију здравствене књижице Једну фотографију (као за пасош) – само за нове ученике Прибор за личну хигијену, папуче, пиџаме, баде-мантил.   Добро дошли, драги ученици! Управа...

Сазнај више