Тим за заштиту од насиља

Дом ученика „Срећно“ велику пажњу поклања обезбеђивању безбедне средине за рад и боравак деце у Дому. У складу са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, сваке године формира се Тим који усваја програм заштите и предузима низ превентивних и по потреби интервентних мара у најбољем интересу ученика. Прецизно су одређене процедуре поступања а сваки члан Тима и сви запослени упознати су са својим задацима и улогама у превенцији и интервенцији. Састав Тима истакнут је на огласној табли и ученици могу да се сваком члану обрате и изложе свој проблем. Такође, на видном месту постављене су кутије за анонимне пријаве, које се редовно проверавају и по потреби предузимају одговарајуће мере. Међу члановима тима налазе се и ученици који су задужени за вршњачку едукацију. Програми васпитног рада обухватају теме из ове области  а у циљу оспособљавања ученика да препознају насиље и знају да реагују како би заштитили себе и друге, у Дому се организују радионице и трибине у којима ученици активно учествују.

 

Одлука о формирању Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

 

Дом у бројкама

ученика
година традиције
соба за смештај
запослени

Зашто волимо Дом

Зато што сам упознао нове пријатеље. Због домијаде на којој такође срећем нове пријатеље. Због идеалног распореда времена, значи дођеш у 13 h и имаш 3 сата за спавање, значи екстра!!!

Думитровић Синиша

Зато што смо сви као породица.

Јелена Марјановић

Дом „Срећно“ пружа мир за садашњост и сигурност за будућност, зато га и волим.

Јовић Урош

Волим овај дом зато што сам упознала пуно нових другара.

Милорадовић Тамара