Обука о енергетској ефикасности

Дом ученика средњих школа „Срећно“ у Ћуприји био је домаћин обуке коју организује Привредна коморе Србије, а уз подршку ГИЗ-а, у уторак, 9.априла 2019. године. У циљу максимизације ефеката обука је организована са изабраним узорком директора и стручних сарадника основних и средњих школа и дома ученика са циљем унапређивања компетенција запослених у образовању у области енергетске ефикасности и обезбеђивања примене кључних механизама уштеде у пракси.
Полазници обуке бирани су с обзиром на улоге и одговорности које имају у установама. Директор је кључна карика успешног функционисања сваке школе, лидер који има крајња овлашћења и одговорности. Уколико је информисан и прати достигнућа и новине важне за успешно функционисање школе, утолико ће брже и лакше омогућити да нове идеје и иновативни приступи буду примењени у школи којом руководи.
Стручни сарадници, чији важан део професионалне компетентности чине вештине за пренос и развијање знања код запослених у колективу, најчешће су задужени за подстицање и остваривање хоризонталног учења у школи. Као такви, препознати су као важан ослонац у дисеминацији кључних идеја и садржаја обуке по повратку у колектив. У име дома ученика обуци су присуствовале Татјана Милојевић, директор и Биљана Стајић, координатор васпитне службе.
Сви полазници обуке добијају сертификат о похађању, а свака школа и установа плакету о усмерености и заинтересованости за питања енергетске ефикасности
Као чланица Европске Енергетске заједнице, Србија се обавезала да ће корак по корак имплементирати поглавља која су релевантна за енергију, уводећи тако захтеве који се односе на потрошњу енергије у зградама. Законом о енергетској ефикасности и Акционим планом за енергетску ефикасност Србија је већ створила правни оквир за то. Ипак, у циљу остварења значајнијег помака важно је учешће свих релеваних актера.
Према истраживањима немачке организације за међународну сарадњу- ГИЗ (Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit – GIZ GmbH), која од октобра 2015. године, реализује пројекат „Енергетска ефикасност у јавним зградама“, у чијем фокусу су школе и вртићи, највећи број школа и вртића у Србији грађен је седамдесетих и осамдесетих година. Већина зграда има неодговарајућу топлотну изолацију, застареле системе грејања и хлађења и значајна структурна оштећења проузрокована неадекватним одржавањем, на шта указују и Национална типологија школа и Национална типологија вртића, које су настале у оквиру овог ГИЗ пројекта. Примери најбоље праксе развијених европских земаља указују на изузетно важну улогу како домара, тако и директора, наставника, свих запослених у школама и вртићима, као и деце. Стога, имајући у виду велики потенцијал за уштеде у школама и вртићима, као и велики утицај на смањење емисије СО2 и заштити животне средине, Привредна коморе Србије, а уз подршку ГИЗ-а организовала је током 2018. програм обуке за домаре у одабраним јединицама локалних самоуправа.
Поносни смо што смо били домаћини и учесници овако значајне обуке. Свесни смо важности теме и већ од сутра почињемо са применом знања стеченог на обуци, најпре едукацијом запослених и ученика а затим формирањем тимова за праћење и унапређивање енергетске ефикасности у нашој установи.

Дом у бројкама

ученика
година традиције
соба за смештај
запослени

Зашто волимо Дом

Зато што сам упознао нове пријатеље. Због домијаде на којој такође срећем нове пријатеље. Због идеалног распореда времена, значи дођеш у 13 h и имаш 3 сата за спавање, значи екстра!!!

Думитровић Синиша

Зато што смо сви као породица.

Јелена Марјановић

Дом „Срећно“ пружа мир за садашњост и сигурност за будућност, зато га и волим.

Јовић Урош

Волим овај дом зато што сам упознала пуно нових другара.

Милорадовић Тамара