КОНКУРС за пријем у школској 2020/21. години

На основу Решења Министарства просвете, науке и технолошког развоја број: 451-02-1263/2020-05 од 25.5.2020.године,  Дом ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја расписује

 

К  О  Н  К  У  Р  С
за пријем ученика у школској 20
20/2021. години

 

У школској 2020/21.години прима се 97 кандидата и то: 52 ученице и 45 ученика.

Право на смештај и исхрану имају ученици који су први пут уписани у одређени разред, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту школе коју похађају. Дом опредељује до 10% места за припаднике осетљивих друштвених група. Пријем се врши на основу Правилника о смештају и исхрани ученика и студената („Сл.гл.РС“ 36/2019). Ближа обавештења на број 035/8871-950

Пријаве се подносе од 8. до 19. јула 2020.год. у времену од 8:00 до 14:00 часова у Дому ученика средњих школа „Срећно“, ул. Кнеза Милоша бб, у Ћуприји.

Прелиминарна ранг-листа примљених ученика биће истакнута на огласној табли Дома и на сајту  www.dus.rs у року од  8 дана од истека рока за пријем докумената. Рок за подношење приговора је 8 дана. Коначна ранг-листа биће објављена 29.7.2020.год.

Потписивање уговора за примљене ученике обавиће се од 30.7. до 3.8.2020. године. Сматраће се да су ученици чији родитељи не потпишу уговор одустали.

 

Потребна документа (оригинална или оверене фотокопије):
1. Пријава на конкурс – попуњава се у Дому приликом предаје докумената,
2. Уверење о приходима по члану породице за прва три месеца ове године, издато од стране надлежног општинског органа у месту пребивалишта родитеља/старатеља (да пребивалиште није мењано 6 месеци пре објављивања конкурса),
3. Дипломе и друге награде са учешћа на такмичењима ученика која се налазе у Календару такмичења ученика (  у организацији Министарства просвете) у претходно завршеном разреду (оверена фотокопија),
4. За ученике који су уписани у први разред средње школе:
– сведочанство о завршеним разредима (
V, VI, VII, VIII –  оверене фотокопије)
– уверење о обављеном завршном испиту
(оверена фотокопија)
– потврда  да је кандидат уписан у средњу школу као редован ученик
5. За ученике који су уписали II, III, IV разеред средње школе сведочанство о завршеном претходном разреду (оверена фотокопија)
6. Потврда о владању у установи  (добија се у Дому приликом предаје докумената)

 

KAНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА, КОЈИ ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ  НИСУ ДОБИЛИ СМЕШТАЈ У ПРВОЈ РАСПОДЕЛИ КОНКУРИШУ ЗА МЕСТО У ДОМУ ОД 24. ДО 27. АВГУСТА 2020. од 8 до 14 часова. Уз захтев да буду посебно рангирани  у оквиру наменски опредељених капацитета установе прилажу доказ о припадности осетљивој друштвеној групи.

ДРУГИ УПИСНИ РОК ЗА ПРЕОСТАЛА СЛОБОДНА МЕСТА ОД 24. ДО 27. АВГУСТА 2020. године  ОД 8 ДО 14 ЧАСОВА

Дом у бројкама

ученика
година традиције
соба за смештај
запослени

Зашто волимо Дом

Зато што сам упознао нове пријатеље. Због домијаде на којој такође срећем нове пријатеље. Због идеалног распореда времена, значи дођеш у 13 h и имаш 3 сата за спавање, значи екстра!!!

Думитровић Синиша

Зато што смо сви као породица.

Јелена Марјановић

Дом „Срећно“ пружа мир за садашњост и сигурност за будућност, зато га и волим.

Јовић Урош

Волим овај дом зато што сам упознала пуно нових другара.

Милорадовић Тамара