Предмет јавне набавке мале вредности наруџбеницом: Набавка добара, набавка лап-топ рачунара