Упис у интернат, како?

Сваке године у другој половини јуна Министарство просвете, сектор студентског и ученичког стандарда расписује конкурс за попуну места у ученичким домовима у Србији. Право на смештај и исхрану у установи имају ученици средњих школа, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.

Документација потребна за конкурс:

  • Сведочанство о завршеном разреду, ( оверена копија),
  • Уверење о приходима по члану домаћинства за прва три месеца текуће године, издато од надлежног општинског органа,
  • Награде и дипломе са такмичења ученика (републички и међународни ниво) која се налазе у календару такмичења, за претходну школску годину,
  • Награде и похвале са учешћа у активностима у установи ( Дому ученика).

Пријава на конкурс ( купује се у Дому ученика) и потребу документацију ученик је дужан да пошаље или лично донесе у Дом у року предвиђеном конкурсом.

Бодовање, критеријуми за утврђивање редоследа кандидата:

  • Општи успех у школи носи највећи број бодова ( највише 38)
  • Додатни број бодова може се добити :
  • ако је ученик у претходној школској години, на такмичењима која се налазе у школском календару освојио једно од прва три места на међународном или републичком нивоу,
  • ако је ученик претходне године био становник Дома а одлуком Педагошког већа похваљен је или награђен за свој рад и залагање у Дому,
  • социјално – економски статус породице утврђује се на основу просечног примања по члану домаћинства, носи највише 5 бодова,
  • ученик може имати и казнене бодове. У колико је ученик био становник Дома у претходној школској години, а на Педагошком већу му је изречена мера укора пред искључење или је искључен из Дома, ученик добија негативне бодове, који се одузимају од његовог укупног  скора.

У објављеном конкурсу, све наведене ставке детаљно су образложене и објашњене, нужно је набавити оригинални текст конкурса и на основу њега поднети пријаву за смештај у Дом.

Треба сачекати да буду објављени званични резултати пријема, (обично то буде до краја јула) и проверити да ли је кандидат на листи примљених.

Ако није на листи, треба се распитати за права и друге могућности ( жалба, други уписни рок, припадност посебно осетљивој друштвеној групи . . . )

Ако је ученикпримљен у Дом, родитељи треба да склопе уговор са домом и тиме потврде да се у међувремену нису предомислили ( о датуму склапања уговора информишите се телефоном или путем сајта).

Сада вем остаје да се током лета обавестите о свему што вас чека у Дому. Пре него што дођете на усељење потребно је да прибавите лекарско уверење да је ученик способан за колективни смештај.

Након свега горе наведеног следи усељење у Дом, најчешће 31.августа у поподневним сатима ( после 15х). Тиме на неки начин почиње ново поглавље вашег живота.

СРЕЋНО