МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА “СРЕЋНО”
ЋУПРИЈА

Прелиминарна ранг листа за школску 2012/2013 годину:

Девојчице

ред.бр.

ПРЕЗИМЕ

ИМЕ

бр.бод.

1

Јовановић

Милица

46,00

2

Јовановић

Андјела

46,00

3

Минић

Кристина

46,00

4

Рајковић

Милена

46,00

5

Вукић

Милица

46,00

6

Миловановић

Сашка

45,00

7

Милојковић

Кристина

44,74

8

Јовановић

Софија

44,60

9

Вивод

Магдалена

44,00

10

Марјановић

Марија

44,00

11

Максимовић

Јована

43,83

12

Радојевић

Тамара

43,20

13

Радуловић

Милица

43,00

14

Станојевић

Сузана

42,51

15

Јовић

Миљана

42,50

16

Миленковић

Тијана

42,50

17

Мијатовић

Светлана

42,34

18

Перић

Милена

42,00

19

Хајдуковић

Милица

41,69

20

Николић

Кристина

41,69

21

Анђелковић

Александра

41,50

22

Живковић

Нина

41,00

23

Ђорђевић

Емилија

40,50

24

Обрадовић

Миљана

39,86

25

Вучковић

Валентина

39,44

26

Кркић

Кристина

39,16

27

Дренић

Јована

39,00

28

Крстић

Тијана

39,00

29

Баиловић

Бојана

39,00

30

Стошић

Кристина

39,00

31

Јовановић

Дафина

39,00

32

Левић

Катарина

39,00

33

Живковић

Милица

38,51

34

Стојковић

Марија

38,37

35

Јовановић

Јелена

38,11

36

Радовановић

Маја

38,09

37

Петровић

Јована

38,04

38

Илић

Драгана

38,00

39

Јовановић

Александра

37,97

40

Дунцевић

Теодора

37,76

41

Тодоровић

Валентина

37,60

42

Стевановић

Марија

37,53

43

Ђорђевић В.

Наташа

37,27

44

Костић

Ана

36,80

45

Гвозденовић

Јована

36,74

46

Илић

Марија

36,43

47

Анђелковић

Биљана

36,00

48

Пешовић

Теодора

35,69

49

Костадиновић

Милена

35,50

50

Блецић

Марина

33,44

51

Дунчевић

Даница

33,19

____________________________________________________

52

Павловић

Јелена

32,79

53

Шеховић

Сабрина

32,58

54

Ђорђевић С.

Наташа

32,23

55

Радојковић

Тамара

32,19

56

Стојковић

Јована

31,65

57

Стојановић

Јована

31,58

58

Брзић

Сузана

31,31

59

Станковић

Марија

29,06

60

Стојановић

Катарина

28,44

61

Стефановић

Катарина

28,33

62

Петровић

Јасна

27,89

63

Голубовић

Маријана

27,12

64

Мијатовић

Милица

27,05

65

Тодосијевић

Кристина

26,70

66

Миленковић

Ана

26,49

67

Ристић

Марија

26,00

68

Голубовић

Тамара

25,98

69

Костадиновић

Милена

24,95

70

Јанковић

Марија

23,48

У Дом су примљене ученице закључно са редним бројем 51.
Рок жалбе Комисији за пријем је од 16 – 23. 07.2012. године
Потписивање уговора за примљене ученике је од 23 – 27.07.2012. године, од 07.00 до 15.00 часова.
Са собом понети важећу личну карту и доказ о уплати за смештај и исхрану за месец септембар у износу од 3.900,00 динара на ж.р. бр.: 840-785667-33.
Уколико Министарство просвете повећа цену смештаја уплата ће се сматрати аконтацијом.