Директор Дома: Татјана Милојевић
Секретар: Лидија Илић
Координатор васпитне службе: Биљана Стајић
Руководилац финансијско – рачуноводствених послова: Марија Живковић
Главни кувар – шеф службе исхране: Снежана Илић