Директор Дома: Татјана Милојевић
Секретар: Лидија Илић
Шеф васпитне службе: Биљана Стајић
Шеф финансијске службе: Планинка Ценић
Шеф службе исхране: Александар Митић