grb-srbije2

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „СРЕЋНО“
ЋУПРИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ

Рок за подношење приговора од 18. до 24. јула у времену од 07.00  до 13.00 часова у просторијама Дома.

Коначна ранг-листа ће се објавити 25.07.2014.

Упис примљених кандидата и закључивање уговора о смештају ученика вршиће се у периоду 28.07. до 1.08.2014.године од 8 до 14 часова.

Родитељ, одн. законски заступник детета који закључује уговор о смештају ученика у Дом ученика за школску 2014/15. годину приликом закључења уговора дужан је да понесе копију личне карте и личну карту на увид. При потписивању уговора обавезно присуство нових ученика . Приложити: доказ о уплати аконтације за смештај и исхрану за септембар у износу од 5. 358 динара и доказ о уплати аконтације за израду ученичке картице у износу од 1. 000 динара за нове ученике и оне чија је картица истекла.
Усељење у дом примљених кандидата ће се обавити дан пре почетка школске године, у времену од 15 до 20 часова.
Приликом усељења у дом са собом понети:

  •   Лекарско уверење о општем здравственом стању са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана)
  • Фотокопију здравствене књижице ученика
  • Једну фотографију (као за пасош) – само за нове ученике
  • Прибор за личну хигијену, папуче, пиџаме, баде-мантил.

Прелиминарне ранг листе 2014/2015: