Дом ученика средњих школа “СРЕЋНО” Ћуприја

Адреса:
Кнеза Милоша бб, Ћуприја

Бројеви телефона:
035/ 8871-950
035/ 8871-951
035/ 8476-357

email:
info@dus.rs

Васпитна служба:
vaspitaci@dus.rs

Матични број: 17769367
ПИБ: 106159430
Шифра делатности: 5590