СПИСАК ИЗВРШИЛАЦА У ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „СРЕЋНО“ У ЋУПРИЈИ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ДОМУ ЧИЈИ СЕ РАД ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Редни број Назив радног места Број извршилаца
1. Директор 1
2. Шеф васпитне службе 1
3. Васпитач 4
4. Секретар 1
5. Шеф финансијске службе 1
6. Референт за финансијске послове 1
7. Референт сарадник у администарцији 1
8. Референт за ученички и студентски стандард 1
9. Референт сарадник за безбедност и здравље 1
10. Технички секретар 1
11. Шеф службе исхране 1
12. Кувар 2
13. Кувар вођа смене 1
14. Помоћни радник у кухињи 3
15. Магационер 1
16. Возач 1
17. Домар 2
18. Вешерка 1
19. Хигијеничар 3
20. Радник обезбеђења 3
Укупно 31