Дом ученика средњих школа “Срећно” у Ћуприји је васпитно образовна установа која обезбеђује смештај, исхрану, услове за учење, као и друге активности, ученицима из целог поморавског округа. У склопу Дома постоје и секције за: драму, фолклор, плес, музику и спорт (кошарка, фудбал, стонитенис и шах).